info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เชิญชวนชาวตำบลค้อใต้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดโอกาสในการติดเชื้อแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 145
เดือนนี้ 8,784
เดือนที่แล้ว 18,474
ทั้งหมด 76,053

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนชาวบ้านหนองแค หมู่ที่ 2 และประชาชนชาวบ้านหนองแคสอง หมู่ที่ 10 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ หนองแค บ้านหนองแค หมู่ที่ 2 ตำบลค้อใต้...
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก และพ่นยากำจัดแมลงพาหนะนำโรคลัมปีสกิน ณ บ้านขามพัฒนา หมูที่ 3 ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ร่วมกับประชาชนชาวบ้านค้อใต้ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ หนองบะกลาง บ้านค้อใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก และพ่นยากำจัดแมลงพาหนะนำโรคลัมปีสกิน ณ บ้านขาม หมูที่ 3 ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณเพิ่มเติมในหมวดงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก และพ่นยากำจัดแมลงพาหนะนำโรคลัมปีสกิน ณ บ้านหนองโข่ย หมูที่ 6 ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก และพ่นยากำจัดแมลงพาหนะนำโรคลัมปีสกิน ณ บ้านคำเจริญ หมูที่ 5 ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก และพ่นยากำจัดแมลงพาหนะนำโรคลัมปีสกิน ณ บ้านหนองแค หมูที่ 2 ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 7
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview1
ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview5
ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview12
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview19 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประชาสัมพันธ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview21

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview2
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview36
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview147
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview175
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview168
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview166

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
(นายชัยยงค์ สายมายา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 085-7395254
(นายชัยยงค์ สายมายา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 085-7395254
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ