info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เชิญชวนชาวตำบลค้อใต้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดโอกาสในการติดเชื้อแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 79
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2654 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เดินรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลค้อใต้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2654 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เดินรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ณ บ้านท่าวัด ม.7 และบ้านนาสมบูรณ์ ม .8
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2654 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เดินรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ณ บ้านหนองโข่ย ม.6
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2654 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เดินรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ณ บ้านคำเจริญ ม.5
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2654 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เดินรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ณ บ้านชุมพล ม.4
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 งานสาธารณสุข สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ออกพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ณ บ้านหนองแค ม.2
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ มอบของช่วยเหลือคนพิการทางสายตา จากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ให้กับผู้พิการ บ้านชุมพล ม.4, บ้านนาสมบูรณ์ ม.8
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ออกซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างถนน สายกุดจิก-บ้านขาม เพื่อให้ประชาชนสัญจรเวลากลางคืนด้วยความสะดวก ปลอดภัย
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview16
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview39
ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview38
ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview51
ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview56
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview43

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview36
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview43
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview98
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview228
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview234

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ