info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เชิญชวนชาวตำบลค้อใต้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดโอกาสในการติดเชื้อแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 212
เดือนนี้ 12,173
เดือนที่แล้ว 19,539
ทั้งหมด 66,117

camera_alt ภาพกิจกรรม
นายเอกสิทธิ์ จินดา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1/2654 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 และพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณในหมวดงบลงทุน...
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้มอบเงินสงเคราะห์ศพกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลต.ค้อใต้ ให้แก่ทายาท คุณแม่ทรัพย์ พิมพสุทธิ์ บ้านขามพัฒนา ม.9 เป็นเงิน จำนวน 13,160 บาท
ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2564 - 7 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ตั้งด่านเพื่อตรวจคัดกรองประชาชนผู้ที่เดินทางเข้าในพื้นที่ตำบลค้อใต้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบายของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)
วันที่ 27 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ออกสำรวจและซ่อมแซมคันคูหนองแต้ บ้านขาม หมู่ที่ 3 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำไหลเข้าท่วมทุ่งนาชาวบ้าน
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้มอบเงินสงเคราะห์ศพธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลค้อใต้แก่ทายาทคุณพ่อสมเกียรติ หาริตะวัน หมู่ที่ 5 บ้านคำเจริญ ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
วันที่ 10 - 16 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ตั้งจุดตรวจเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามโครงการโครงการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ 5 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุร่วมกับประชาคมหมู่บ้าน ออกตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกหนองแค บ้านหนองแค หมู่ที่ 2
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview4 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประชาสัมพันธ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview3
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview16
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview14

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview20
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview128
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview158
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview153
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview146

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
(นายชัยยงค์ สายมายา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 085-7395254
(นายชัยยงค์ สายมายา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 085-7395254
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ