messager
 
info_outline ข้อมูลการติดต่อ
(นายสุขุม สิงห์เสนา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
call : 091-8643986
camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลตามโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลค้อใต้ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2567 [3 กรกฎาคม 2567]
กำหนดการโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ : กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่เกิดจากยุง[8 มิถุนายน 2567]
 

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อตู้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview8
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
การรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กสว.
12/07/2567
12/07/2567
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ภายในจังหวัด
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
11/07/2567
12/07/2567
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/07/2567
11/07/2567
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
11/07/2567
11/07/2567
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)
ดูเมนูทั้งหมด
ระเบียบ/กฎหมาย

สถิติ sitemap
วันนี้ 219
เดือนนี้2,267
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)77,177
ทั้งหมด 280,000