info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เชิญชวนชาวตำบลค้อใต้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดโอกาสในการติดเชื้อแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 76
folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file นโยบายกลยุทธ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 163 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ขัอบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 118 |
insert_drive_file นโยบายและกลยุทธ์ ด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
insert_drive_file โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลค้อใต้และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการและให้บริกา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file คำสั่งแบ่งงานองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 118 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ค้อใต้ เรื่องการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติร poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2561 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจหน้าที่ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2561 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 120 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กรอบอัตรากำลัง ๓ ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2561 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2561 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 115 |
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายชัยยงค์ สายมายา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 085-7395254
(นายชัยยงค์ สายมายา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 085-7395254