info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เชิญชวนชาวตำบลค้อใต้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดโอกาสในการติดเชื้อแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 100
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 157 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 180 |
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793