info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เชิญชวนชาวตำบลค้อใต้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดโอกาสในการติดเชื้อแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 8
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 61-64 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 178 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214 |
photo ประกาศ อบต.ค้อใต้ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ พ.ศ.2560-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793