info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เชิญชวนชาวตำบลค้อใต้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดโอกาสในการติดเชื้อแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 28
เดือนนี้ 9,143
เดือนที่แล้ว 13,888
ทั้งหมด 57,340

folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศ อบต.ค้อใต้ เรื่อง ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ค้อใต้ เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ค้อใต้ เรื่อง ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file ประกาศการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศ อบต.ค้อใต้ เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายชัยยงค์ สายมายา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 085-7395254
(นายชัยยงค์ สายมายา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 085-7395254