องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ระเบียบและอัตราป้าย/ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีพ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ พ.ศ. 2564-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานและข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2566 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565- กันยายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 แก้ไขครั้งที่ 3/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 28
photo ประเด็นชี้แจง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 20
photo ขอเชิญชวนชาวตำบลค้อใต้ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่ติดต่อทางยุง ด้วยการกำจัดลูกน้ำยุงลายตัวการนำโรค ตามมาตรการ 3 เก็บ + 5ป. + 1ข. poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ขอประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 32
photo "ต่อต้านยาเสพติดโลก " (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
photo อันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM2.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
photo องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม. ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลค้อใต้ปลูกต้นไม้ ณ บริเวณอ่างห้วยทราย ตามโครงการกิจกรรมต้นไม้ประจำชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 ในวันที่ 5 เมษายน 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศกำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อหน่วยงานตามมาตรา 16 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศกำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อหน่วยงานตามมาตรา 10
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 10
1 - 20 (ทั้งหมด 205 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11