info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เชิญชวนชาวตำบลค้อใต้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดโอกาสในการติดเชื้อแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 66
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 63 |
photo ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 24 |
photo องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ขอเชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 79 |
photo องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพการทำเหรียญโปรยทาน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 51 |
photo องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพการทำไข่เค็มสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 78 |
photo องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ สัญจรจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 พร้อมกับการประสานงานร่วมกันระหว่างตัวแทนอสร.ตำบลค้อใต้ และแกนนำอสม.ตำบลค้อใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file ภาพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 95 |
photo องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ประชาสัมพันธ์ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับแบบประเมินภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 99 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 32 |
1 - 20 (ทั้งหมด 96 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793