info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เชิญชวนชาวตำบลค้อใต้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดโอกาสในการติดเชื้อแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 127
เดือนนี้ 9,242
เดือนที่แล้ว 13,987
ทั้งหมด 57,439

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ขอประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 55 |
photo องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประการใช้แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 18 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 17 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 42 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์งานด้านกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช และสำรวจข้อมูลและการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชของชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 119 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การขยายเวลา รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาบุคคลทำหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 395 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาบุคคลทำหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288 |
insert_drive_file ใบสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาบุคคลทำหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดการโครงการเยี่ยมบ้านสร้างความรัก ความเท่าเทียมให้ผู้พิการตำบลค้อใต้ จำนวน 207 คน ระหว่างวันที่ 1,2,3,7,8,13,14,15,16 กรกฎาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนบริหารความต่อเนื่อง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 120 |
photo องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 132 |
photo ประชาสัมพันธ์ อบต.ค้อใต้ เรื่อง กำหนดการออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 0 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ขอประชาสัมพันธ์ รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 122 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งคณกรรมการ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด COVID-19 ระดับตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
photo ประชาสัมพันธ์แนวทางการทำความสะอาดพื้นที่สัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
photo สกลนคร สั่งปิดสถานที่เพิ่มลดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา2019(Covid-19) มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม-2 เมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้เข้าอบรม Covid-19 รุ่นที่ 1,2 วันที่ 16,17 มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo อบต.ค้อใต้ ขอเชิญชวนชาวตำบลค้อใต้ เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
1 - 20 (ทั้งหมด 44 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายชัยยงค์ สายมายา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 085-7395254
(นายชัยยงค์ สายมายา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 085-7395254