info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เชิญชวนชาวตำบลค้อใต้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดโอกาสในการติดเชื้อแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 93
folder แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 188 |
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดซื้อจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793