info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เชิญชวนชาวตำบลค้อใต้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดโอกาสในการติดเชื้อแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 92
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 193 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ของปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๖๒) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 208 |
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793