messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
folder ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 22
รายงานสรุปการดำเนินการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 57
รายงานสรุปการดำเนินการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 82
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 281
รายงานสรุปการดำเนินการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 205
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 373
รายงานสรุปการดำเนินการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 358
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 399
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1