info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เชิญชวนชาวตำบลค้อใต้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดโอกาสในการติดเชื้อแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 20
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
insert_drive_file การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file กิจกรรม/โครงการการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220 |
insert_drive_file การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อบต.ค้อใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 230 |
insert_drive_file การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อบต.ค้อใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201 |
insert_drive_file การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อบต.ค้อใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793