info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เชิญชวนชาวตำบลค้อใต้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดโอกาสในการติดเชื้อแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 19
folder แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
insert_drive_file โครงสร้างการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 126 |
insert_drive_file โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ประเภทสามัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ค้อใต้ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการของงองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ค้อใต้ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของงองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793