info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เชิญชวนชาวตำบลค้อใต้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดโอกาสในการติดเชื้อแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 142
folder ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564 - 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง อบต.ค้อใต้ พ.ศ.2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง อบต.ค้อใต้ พ.ศ.2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง อบต.ค้อใต้ พ.ศ.2561-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793