info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เชิญชวนชาวตำบลค้อใต้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดโอกาสในการติดเชื้อแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 99
folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
insert_drive_file แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 101 |
photo ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194 |
insert_drive_file การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต การร้องทุกข์-ร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213 |
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793