info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เชิญชวนชาวตำบลค้อใต้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดโอกาสในการติดเชื้อแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 36
เดือนนี้ 9,151
เดือนที่แล้ว 13,896
ทั้งหมด 57,348

การติดต่อหน่วยงาน

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้

เลขที่ 447 ม.3 อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110

โทรศัพท์ 042-704-738   

โทรสาร 042-704-737

อีเมล์  : khotai2560@gmail.com

เว็บไซต์ : www.khotai.go.th                         

                                              เบอร์ติดต่อผู้บริหาร

นายชัยยงค์  สายมายา      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้   โทร.  085-7395254

นางสุพัตรา  ใบภักดี          ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้   โทร.  081-8716793

นางสาวอนันท์ อรัญปักษ์   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้   โทร.  086-5416652

นางสาวพรรทิ ระหูภา        หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ค้อใต้  โทร. 087-2288182

นายยุทธนา  สิทธิรัตน์ ณ นครพนม     ผู้อำนวยการกองช่าง     โทร.  094-2914656

ผู้อำนวยการกองคลัง       -อัตราว่าง-

นางสาวณัฏฐ์ชุดา  วงศ์อนันต์   ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โทร. 065-0538909

นางสาวโสภิตา ศรีสุดา    ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม   โทร.  081-9746182

หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ค้อใต้  โทร. 087-2265577  หรือ  1669  ตลอด  24 ชั่วโมง

 

 

 

 

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายชัยยงค์ สายมายา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 085-7395254
(นายชัยยงค์ สายมายา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 085-7395254