info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เชิญชวนชาวตำบลค้อใต้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดโอกาสในการติดเชื้อแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 62
เดือนนี้ 9,177
เดือนที่แล้ว 13,922
ทั้งหมด 57,374

วันที่ 5 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุร่วมกับประชาคมหมู่บ้าน ออกตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยปอแดง บ้านท่าวัด หมู่ที่ 7
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ดำเนินโครงการขุดลอกลำห้วยปอแดง บ้านท่าวัด หมู่ที่ 7 ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เพื่อให้ลำห้วยสามารถกักเก็บน้ำเพื่อให้ประชาชนใช้ในการทำการเกษตรและไว้ใช้ในฤดูแล้ง
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายชัยยงค์ สายมายา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 085-7395254
(นายชัยยงค์ สายมายา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 085-7395254