messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
การจัดกิจกรรม "รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส(Big Cleaning Day)"
รายละเอียด : ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ นำโดย นายสุขุม สิงห์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ มอบหมายให้ นางสาวณัฏฐ์ชุดา วงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ทำความสะอาดห้องน้ำ ศาลาการเปรียญและบริเวณโดยรอบวัดแจ้งวิสุทธาราม บ้านท่าวัด หมู่ที่ 7 ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ตามที่อำเภอสว่างแดนดินเชิญชวนเครือข่ายองค์กรภาคีความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์