องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
รายละเอียด : ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2565 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565 และพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 และข้อราชการอื่น ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่ต้องดำเนินการ
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์