info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เชิญชวนชาวตำบลค้อใต้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดโอกาสในการติดเชื้อแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 6
เดือนนี้ 9,121
เดือนที่แล้ว 13,866
ทั้งหมด 57,318

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลภายในตำบลค้อใต้ ประจำเดือนมีนาคม 2564
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลภายในตำบลค้อใต้ ดำเนินงานภายใต้กองทุนขยะรีไซเคิลตำบลค้อใต้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลค้อใต้รู้จักคัดแยกขยะ เป็นการลดปริมาณขยะต้นทางจากครัวเรือน ลดการเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายชัยยงค์ สายมายา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 085-7395254
(นายชัยยงค์ สายมายา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 085-7395254