messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
กำหนดการโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ : กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่เกิดจากยุง
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ จะดำเนินงาน โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ : กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่เกิดจากยุง เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคที่เกิดจากยุงล่วงหน้าและทันท่วงทีที่เกิดโรค ห้วงวันที่ 11-14 ,17-18 ,24-27 มิถุนายน 2567 และวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2567 จึงขอประชาสัมพันธ์กำหนดการ และข้อควรปฏิบัติในการจัดเตรียมสถานที่ เพื่อรองรับการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายให้ประชาชนรับทราบ โดยทั่วกัน รายละเอียดตามแผ่นประชาสัมพันธ์ที่ส่งมาพร้อมนี้
ผู้โพส : admin