องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่ 2/2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
รายละเอียด : วันที่ 5 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้จัดดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์