info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เชิญชวนชาวตำบลค้อใต้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดโอกาสในการติดเชื้อแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 89
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทราย บ้านชุมพลหมู่4
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหนองโข่ย-ชุมพล
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed โครงการก่อสร้างห้องเก็บเอกสารทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดกลาง บ้านหนองโข่ยหมู่ที่6
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 97
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโคกกลาง-ดอนป้าก้าว บ้านขามพัฒนาหมู่ที่9
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 173
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหนองแค-ป่าช้าสาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 165
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขามพัฒนา-ตำบลหนองหลวง หมู่ที่9
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 173
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขาม-ตำบลหนองหลวง บ้านขามพัฒนาหมู่9
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 185
rss_feed ขุดลอกหนองบะกลางบ้านค้อใต้หมู่ที่1
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 125
rss_feed จ้างออกแบบงานก่อสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 131
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแค-ป่าช้าบ้านหนองแคหมู่2
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 123
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
1582131600 ผู้บริหารองค์กร
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793