info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เชิญชวนชาวตำบลค้อใต้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดโอกาสในการติดเชื้อแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 89
เดือนนี้ 9,204
เดือนที่แล้ว 13,949
ทั้งหมด 57,401

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 5 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุร่วมกับประชาคมหมู่บ้าน ออกตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกหนองแค บ้านหนองแค หมู่ที่ 2
วันที่ 5 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุร่วมกับประชาคมหมู่บ้าน ออกตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยปอแดง บ้านท่าวัด หมู่ที่ 7
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลภายในตำบลค้อใต้ ประจำเดือนมีนาคม 2564
วันที่ 23 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ร่วมกับผู้นำท้องที่และประชาชนจิตอาสาตำบลค้อใต้ ดำเนินงานกิจกรรมเราทำดีด้วยหัวใจ ซ่อมแซมถนนภายในตำบลค้อใต้ ...
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลค้อใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 22 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ม.2 บ้านหนองแค ออกตรวจงานก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองแค ณ หนองแค บ้านหนองแค ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
วันที่ 16 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในงานปาริวาสกรรม ณ วัดแจ้งวิสุทธารม ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
วันที่ 16 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการเราชนะ ออกหน่วยให้บริการประชาชนกลุ่มพิเศษ คือ กลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในพื้นที่ตำบลค้อใต้...
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประการใช้แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview18 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview17 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview15
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview114
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview109
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview148
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview141
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview132

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
(นายชัยยงค์ สายมายา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 085-7395254
(นายชัยยงค์ สายมายา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 085-7395254
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร