ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓
ชื่อไฟล์ : EjolF8JWed34846.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบการห้วงระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ได้


ชื่อไฟล์ : KWUgxF6Wed34852.pdf