ชื่อเรื่อง : องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ขอประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ชื่อไฟล์ : Ko6LSYXThu25450.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ขอประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงเพื่อแจ้งแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการ