ชื่อเรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการ ของ อบต.ค้อใต้ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการ หรือมาติดต่องานตามภารกิจงานขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ในปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นมา) โดยสามารถตอบแบบวัดการรับรู้ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2565
ชื่อไฟล์ : AxVBblrWed13458.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้