ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
รายละเอียด : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้อใต้ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมพล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามพัฒนา เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ที่มีภูมิลำเนาในเขตตำบลค้อใต้ มีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 สามารถติดต่อและยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ -วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง
ชื่อไฟล์ : GINijl7Fri24514.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้