ชื่อเรื่อง : ประกาศ อบต.ค้อใต้ เรื่อง งดให้บริการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ค้อใต้ ชั่วคราว เนื่องจากอาสาสมัครหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ภัยตำบลค้อใต้) ติดเชื้อ
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ จึงขอแจ้งงดให้บริการ หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 - 11 เมษายน 2565 เนื่องจากอาสาสมัครหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ภัยตำบลค้อใต้) ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งทีมกู้ภัยคนอื่นๆ จำเป็นต้องกักตัวตามมาตรการทางสาธารณสุข เพื่อสังเกตอาการต่อไป เป็นจำนวน 10 วัน
ชื่อไฟล์ : p4NsECxFri102737.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้