ชื่อเรื่อง : การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
รายละเอียด : ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจเงินเเผ่นดินจังหวัดสกลนคร ได้ตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เรียบร้อยแล้ว
ชื่อไฟล์ : dmTtNf8Thu80714.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้