ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระแดง-วัดใหม่บ้่านหนองกุง บ้านชุมพล หมู่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง