ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมสร้างถนน ASPHAL CONCRETE สายกลางบ้านขามพัฒนา หมู่9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง