ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าวัด หมู่7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง