ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้าน บ้านหนองแคสองหมู่10(ซอยตู้นี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง