ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ขอประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชนทราบ
ชื่อไฟล์ : FGprQ0vMon22814.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้