องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
info แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2567
อบต.ค้อใต้ ขอเชิญชวนประชาชน นิติบุคคล ที่เคยมารับบริการหรือติดต่องานตามภารกิจของ อบต.ค้อใต้ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT 2567


camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านชุมพล ม.4
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ มอบเงินสงเคราะห์ศพธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลค้อใต้แก่ทายาทคุณแม่คำจันทร์ ทิพย์เนตร บ้านขามพัฒนา หมู่ที่ 9
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้จัดทำโครงการเยาวชนวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ดำเนินโครงการ อบต. สัญจร พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ศาลาประชาคม ม.9
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ดำเนิน โครงการดำเนินงานกำจัดขยะอันตราย : กิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศาลาประชาคม ม.9
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบ้านหนองแค หมู่ที่ 2 ให้ประชาชนสัญจรสะดวกในเวลากลางคืน
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview9
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview10
ประชาสัมพันธ์กำหนดการโครงการดำเนินงานกิจกรรมกำจัดขยะอันตราย:กิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview13
ประชาสัมพันธ์กำหนดการโครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview13

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การขยายการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีพ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview29
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview24
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview25
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview83
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview21

thumb_up Page Facebook
page facebook องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้