องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้จัดโครงการผลิตปุ๋ยจากขยะด้วยไส้เดือนดิน ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ [29 มิถุนายน 2565]
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ [22 มิถุนายน 2565]
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบ้านคำเจริญ ม. 5 เพื่อให้ประชาชนสัญจรสะดวกในเวลากลางคืน [21 มิถุนายน 2565]
วันที่ 20 มิถุนายน 2565 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบ้านนาสมบูรณ์ ม. 8 เพื่อให้ประชาชนสัญจรสะดวกในเวลากลางคืน [20 มิถุนายน 2565]
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบ้านนาสมบูรณ์ ม. 8 เพื่อให้ประชาชนสัญจรสะดวกในเวลากลางคืน [17 มิถุนายน 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอสว่างแดนดิน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลค้อใต้ [15 มิถุนายน 2565]
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลค้อใต้ [15 มิถุนายน 2565]
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้มอบเงินสงเคราะห์ศพธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลค้อใต้แก่ทายาทคุณพ่อสมชาย พันธ์วงศา บ้านค้อใต้ หมู่ที่ 1 [15 มิถุนายน 2565]
วันที่ 13 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้มอบเงินสงเคราะห์ศพธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลค้อใต้แก่ทายาทคุณพ่ออ้วน พันธ์วงศา บ้านค้อใต้ หมู่ที่ 1 [13 มิถุนายน 2565]
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองโข่ย-ชุมพล ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้าง [10 มิถุนายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 1 - 10 (ทั้งหมด 386 รายการ)