info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เชิญชวนชาวตำบลค้อใต้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดโอกาสในการติดเชื้อแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 49
เดือนนี้ 9,164
เดือนที่แล้ว 13,909
ทั้งหมด 57,361

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 5 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุร่วมกับประชาคมหมู่บ้าน ออกตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกหนองแค บ้านหนองแค หมู่ที่ 2 [5 เมษายน 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
วันที่ 5 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุร่วมกับประชาคมหมู่บ้าน ออกตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยปอแดง บ้านท่าวัด หมู่ที่ 7 [5 เมษายน 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลภายในตำบลค้อใต้ ประจำเดือนมีนาคม 2564 [2 เมษายน 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
วันที่ 23 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ร่วมกับผู้นำท้องที่และประชาชนจิตอาสาตำบลค้อใต้ ดำเนินงานกิจกรรมเราทำดีด้วยหัวใจ ซ่อมแซมถนนภายในตำบลค้อใต้ พร้อมทั้งตัดกิ่งไม้และเก็บขยะริมถนน [23 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลค้อใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [22 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ม.2 บ้านหนองแค ออกตรวจงานก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองแค ณ หนองแค บ้านหนองแค ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร [22 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
วันที่ 16 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในงานปาริวาสกรรม ณ วัดแจ้งวิสุทธารม ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร [17 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
วันที่ 16 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการเราชนะ ออกหน่วยให้บริการประชาชนกลุ่มพิเศษ คือ กลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในพื้นที่ตำบลค้อใต้ ให้บริการผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 9 ราย [16 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
วันที่ 12 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้โดยคณะกรรมการตรวจงานจ้างออกตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ภายในตำบลค้อใต้ [12 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
วันที่ 11 มีนาคม 2564 กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ จัดโครงการส่งเสริมผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [12 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
1 - 10 (ทั้งหมด 185 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายชัยยงค์ สายมายา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 085-7395254
(นายชัยยงค์ สายมายา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 085-7395254