info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เชิญชวนชาวตำบลค้อใต้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดโอกาสในการติดเชื้อแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 4
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file รายงานสรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file รายงานสรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 169 |
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 235 |
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793