info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เชิญชวนชาวตำบลค้อใต้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดโอกาสในการติดเชื้อแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 212
เดือนนี้ 9,524
เดือนที่แล้ว 13,831
ทั้งหมด 57,283

วันที่ 22 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ม.2 บ้านหนองแค ออกตรวจงานก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองแค ณ หนองแค บ้านหนองแค ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
รายละเอียด : คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ม.2 บ้านหนองแค ออกตรวจงานก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองแค ณ หนองแค บ้านหนองแค ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เพื่อตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้าง ให้การทำงานเป็นไปตามแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้กำหนด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายชัยยงค์ สายมายา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 085-7395254
(นายชัยยงค์ สายมายา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 085-7395254